Adatvédelem és felhasználási feltételek

Adatvédelmi tájékoztató

A www.szinhaznezo.hu honlap a látogatók jogvédelem alatt álló személyes azonosító adatait nem kezeli, nem tárolja.

Használatakor a weboldal automatikusan adatokat menthet a látogató böngészésre használt eszközéről, melyre a weboldal számítógépes adatcsomagokat, ún. cookie-kat használ. A cél az oldal használatának megkönnyítése, működtetése és az oldalon történő látogatói tevékenységek nyomon követése a látogatói élmény fokozása, a használat egyszerűsítése, az érdeklődés felmérése, statisztikai adatok gyűjtése érdekében. Az így elmentett adatok személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k a weboldal fejlesztését, a weboldalunkat használó látogatók weboldalon történő tájékozódásának megkönnyítését szolgálják, a látogatói tevékenységgel kapcsolatos adatokat rögzítenek annak érdekében, hogy a weboldal fejlesztői tudják, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, feladatuk nem utolsó sorban a weben szerzett információkkal való visszaélés követhetősége és az ezzel kapcsolatos bűncselekmények, szabálysértések megelőzése.

Az alapműködést biztosító cookie-k célja a weboldal megfelelő működése, használatának megkönnyítése.

A statisztikai adatokat kutató cookie-k célja a látogatók érdeklődésének, szokásainak megfelelő fejlesztések felmérése a felhasználói élmény fokozása, a látogatók jobb kiszolgálása érdekében. Ezek az adatcsomagok a látogatókat nem tudják személy szerint beazonosítani, így személyes adatok tárolására, kezelésére ezzel kapcsolatban nem kerül sor.

A látogató által használt böngészőben lehetőség van a weboldal által használt cookie-k beállításainak módosítására.

Felhasználási feltételek

A www.szinhaznezo.hu weboldalon az itt szereplő professzionális és lelkes amatőr színházi fotósok előadóművészeti előadásokról és az előadóművészet hátteréről készített fotói láthatók.

A weboldalon közzétett fotó a jogszabályi előírásoknak megfelel, a fotó szereplői vagy személyesen, vagy intézményük útján hozzájárultak a fotó elkészítéséhez, a weboldalon való közléséhez és ahhoz, hogy a fotóval, mint a fotós műalkotásával a fotós, mint a fotóval kapcsolatos szerzői jog tulajdonosa, mint szerző a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezzen.

A weboldalon közzétett fotó jogszabályi előírásoknak való megfelelőségéért a fotó készítője felel a PTK. és az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően.

A weboldalon közzétett fotó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) alapján szerzői jogi védelem alatt áll, mely a fotós írásbeli hozzájárulása nélkül nem használható fel. A fotó a fotóssal történt megállapodás alapján a megállapodásban rögzített feltételek szerint és jogosultságok alapján használható fel.

A fotós a weboldalon szereplő kapcsolattartási címeken érhető el.
A fotó jogellenes felhasználásának polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményei lehetnek.

A szerző az Szjt. 94. § (1) bekezdése alapján polgári jogi igényként követelheti

 • a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
 • a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
 • hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
 • hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
 • a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
 • a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;
 • a polgári jogi felelősség szabályai szerint a PTK. előírásai szerint bizonyított kárának megtérítését.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) a szerzői jogok megsértése vonatkozásában az alábbi tényállásokat tartalmazza:

 • Bitorlás (Btk. 384. §)
 • Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §)
 • Védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása (Btk. 386. §)
 • Jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 387.§).
 • Bitorlás (Btk. 384. §)
 • Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §)
 • Védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása (Btk. 386. §)
 • Jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 387.§).

A szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése százezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrány okozása esetén szabálysértésnek minősül. (2012. évi II. tv. 238/A.§)

Bővebben: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szerzoi-jog/szerzoi-jogi-alapfogalmak

A honlap tartalmának, használatának módosítása esetén az adatvédelmi tájékoztató, illetve a felhasználási feltételek változhatnak, melyről haladéktalanul, előzetesen tájékoztatjuk a látogatókat.

FIGYELEM! A szerző írásos engedélye nelkül tilos a publikált fotók másolása, más helyen való felhasználása!